Irena Jůzová uplatňuje svůj zájem o nehmatatelné materiály, jako výrazové prostředky účastí v mezioborových projektech propojujících umění, vědu a technologie ISWA (2011) a NanoSKOP (2009). Iniciátorem a organizátorem projektů je Uskupení Tesla o.s.

V roce 2011 začala Irena Jůzová opět vytvářet dílo technologií zvlákňování na Technické univerzitě v Liberci na Fakultě textilní v kooperaci s týmem profesora RNDr. Davida Lukáše, CSc. na Katedře netkaných technologií.
ISWA

2011 - 2013

Zahájení účasti na projektu: 26. květen 2011

Mezinárodní projekt Immersion in the Scince Worlds through Arts (ISWA), jehož základní myšlenkou je dialog o vědě jazykem umění.  Projekt, který sdružuje 12 evropských univerzit a výzkumných institutů, má za cíl vzbudit zájem mladých lidí o přírodní vědy.

Uskupení Tesla v rámci projektu ISWA realizuje festivaly současného umění a vědy v Pardubicích, Praze a podílí se také na výstavách v Římě, Exeteru a Madridu.  Smyslem těchto akcí je motivovat mladé lidi k účasti na evropské soutěži „Umění inspirované vědou“.  Tato soutěž potrvá do ledna 2013, kdy vyvrcholí mezinárodním finále ve francouzském Grenoblu.

Irena Jůzová se spolu s dalšími umělci v průběhu jednoho roku zúčastnila seminářů a workshopů u špičkových českých firem a institucí zabývajících se nanotechnologiemi jako jsou: 
Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci, Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice, ČVUT Praha, AV ČR Praha, společnosti Elmarco a. s., Synpo a. s., Rokospol a. s., Optaglio s.r.o, Mikro spol. s.r.o.

Na Katedře netkaných textílií Technické univerzity v Liberci vytvořila technologií zvlákňování remake objektu s buňkami Kolem nás (1991). Vznik díla Kolem nás v nás (2009) podpořilo Uskupení Tesla, o.s.
NANOSKOP

2009

Zahájení účasti na projektu 18. leden 2009

Cílem NANOSKOPu je uměleckými prostředky přibližovat divákům fascinující proces právě se rodících vědeckých teorií, poznatků a záznamů z tohoto tajemného a exotického prostoru a zároveň upozorňovat na probíhající vědecké konference o nanotechnologiích.

Nanotechnologie, nanosystémy a nanostruktury v dílech českých a zahraničních umělců jako výsledek spolupráce s vědci a technology zabývajícími se výzkumem světa nano. Umělecké vizualizace jsou ponorem do nanokosmu neznámé a neviditelné dimenze hmoty, do jiné reality na úrovni 10-9 m.