Irena Jůzová se zajímá o téma, které nazývá S.Y.T. (Spend Your Time), ve volném překladu Užij svůj čas.

Ke vzniku tématu ji přivedly úvahy nad tušenými časovými vrstvami a vlastnostmi prostoru. Úvahy nad zkušenostmi a pamětí určitého místa, které se neztrácejí stejně jako vzpomínky lidí žijí v tomto místě v kterékoliv době. Úvahami nad časovými rezervoáry, které často označujeme jako genius loci a ze kterých můžeme čerpat. Linii tématu informačních polí lze vytušit napříč pracemi Ireny Jůzové. Například objekt Rozhledna (1990), a instalace Bez názvu (později projekt s kamerou (1991) nebo první samostatná výstava Podivné hry (1995) .


Video


V roce 2008 vystavuje Irena Jůzová ke zmíněnému tématu soubor kreseb na samostatné výstavě S.Y.T. Kresby v Galerii Mázhaus v Pardubicích a statickou velkoformátovou digitálně manipulovanou projekci Červený pokoj (2008) na výstavě nazvané S.Y.T. Projekce v oratoři Domu umění v Opavě. Vznikají pohyblivé animace obrazů v zasazených do současných interiérů. Hlava (2005)

V průběhu roku 2009 a 2010 připravuje vizualizace, modely a technické podklady pro monumentální realizaci nazvanou S.Y.T. Dva pojízdné travolátory a uprostřed vybudovaný prostor s hologramovým efektem použitého materiálu. Divák projíždí na zpomalených chodnících podél polopropustných stěn vymezující prostor mezi ni. Vidí sám sebe, ale vnímá pohyb i na protější straně. V centrálním prostoru se mění světlo, je slyšet zvuk. Nápis S.Y.T. se objevuje v poli vymezeném svítícím čtvercem při vstupu a výstupu do realizace. Objekt je ve vizualizacích zasazen do hlavního sálu Domu umění v Ostravě.

V roce 2010 k tématu o časových vrstvách připraví Irena Jůzová instalaci nazvanou 16599 (2010). Součástí instalace je velkoformátová projekce digitálně zpracovaného kaleidoskopu, objekt na stěnu BV1 (brána variant) a objekt na zem s bílým brusným prachem.

V průběhu roku 2011 vzniká další vizualizace a přípravy pro monumentální realizaci nazvanou ChV7 (2011) (Chodba variant). Dílčí část CHV2 (2011) ve velikosti 1:1 je představena na samostatné výstavě 16599 v Galerii Klatovy/ Klenová na zámku Klenová.

Zájem o nehmatatelné materiály jako výrazové prostředky uplatňuje v současnosti také účastí v mezioborovém projektu NanoSKOP, propojujícím umění, vědu a technologie a ISWA. Seznamuje se s technologií vzniku nanovlákna a v laboratořích Katedry netkaných textílií Technické university v Liberci vytváří remake objektu s buňkami Kolem nás (1991). Vznikne tak v přibližném rozměru původního objektu na stěnu, objekt nazvaný Kolem nás v nás (2009) vytvořený z nanovlákna. Obě díla jsou vystavena na výstavě DOXNANO v Dox, Centru pro současné umění v Praze v roce 2009.

V průběhu roku 2011 navazuje další spolupráci s Katedrou netkaných textílií v Liberci a vytváří další práci pomocí elektrospinningu.

Tématu S.Y.T se dotýká také práce do veřejného prostoru BB2012 vizualizace (2011).

Počátek projektu S.Y.T. podpořila nadace Machinery Fund pro rok 2008 a 2009. Vznik díla Kolem nás v nás (2009) podpořilo Uskupení Tesla, o.s.