Životopis

Irena Jůzová (1965) je absolventkou Akademie výtvarných umění v Praze. Školu monumentální tvorby prof. Aleše Veselého absolvovala v letech (1990 – 1994) a od roku 1995 až 2006 ve stejné škole působila jako odborný asistent. V roce 2008 obhájila habilitaci v oboru Výtvarná umění – intermediální tvorba a Akademií výtvarných umění v Praze byla jmenována docentkou. Během studií získala několik ateliérových cen AVU v Praze a zúčastnila se řady výstav. V roce 1992 na European Biennale of Young Artists Germinations 7 v Grenoblu ve Francii obdržela cenu za interaktivní práci Stůl pro dvacet hráčů (1992). V roce 1993 byla vybrána Akademií výtvarných umění v Praze k účasti na 4 Biennale European Academies of Visual Arts v Maastrichtu. Stála u zrodu legendárních výstav Ženské domovy (1992, 1994) spolu se Štěpánkou Šimlovou, Veronikou Bromovou, Kateřinou Vincourovou, Markétou Othovou a Elen Řádovou.

Se svými aktuálními díly se představila na samostatných výstavách, např. 16599, Galerie Klatovy Klenová v roce 2011, Máme je raději než drahokamy, jsou nám milejší nad zlato, hlavní sály Galerie moderního umění v Hradci Králové v roce 2010 – 11. V roce 2008 ve Veletržním paláci Národní galerie v Praze proběhla výstava Ozvěny benátského bienále, která dala nahlédnout do vzniku dlouhodobého projektu Kolekce Série.

V roce 2007 reprezentovala samostatným projektem jako první umělec Českou republiku na 52. bienále současného umění ve Venezia v Itálii. Dílo Kolekce Série bylo připraveno přímo do prostoru Československého pavilonu v zahradách Giardini di Biennale. Kolekce Série se stala nepřehlédnutelnou součástí výstavní přehlídky a byla zmiňována v řadě zahraničních periodik. Za realizaci tohoto projektu a úspěšnou prezentaci v zahraničí byla Národní galerii v Praze vyslovena pochvala Ministerstva kultury České republiky.

Irena Jůzová patří ke stipendistům podpořeným nadací Jana & Milan Jelinek Foundation. Za podpory nadace bylo interaktivní dílo Místa I. (1993) vystaveno na Media Art Biennale WRO 97 ve Wroclavi v Polsku a od roku 2006 je součástí Sbírek moderního a současného umění Národní galerie v Praze. Irena Jůzová je zastoupena v řadě státních a soukromých sbírek u nás a v zahraničí mj., v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze, Galerii moderního umění v Hradci Králové, AJG v Hluboké nad Vltavou, Galerii Klatovy Klenová, Shoes or no shoes?, Belgie.

Získala mnoho stipendií a zúčastnila se řady rezidenčních pobytů, např. Sculpture Space, INC., NY, USA, Arts Links Residencies of LBMA Video Annex, Museum of Art Long Beach, CA, USA a Cité Internationale des Arts, Paris.

V roce 2010 vydala Galerie moderního umění v Hradci Králové Ireně Jůzové katalog mapující její práce v letech 2007 - 2010 s mnoha barevnými reprodukcemi a obsáhlou řadou odborných textů Milana Knížáka, Tomáše Vlčka, Lucie Šiklové, Jiřího Machalického, Lucie Jandové a Martiny Vítkové.

V současné době je zapojena v Mezioborovém mezinárodním projektu propojujícím umění, vědu a technologie ISWA 2011 – 2013. V rámci projektu realizuje za použití unikátního nanovlákna nová díla, a připravuje rozsáhlou výstavu ve spolupráci s Galerií umění Karlovy Vary pro rok 2014.

Pro přehledný životopis navštivte Linkedin profil.

Zkrácené CV (PDF)